ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

ZİHİNSEL ENGELLİLER EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

 • Eğitim ortamında çocuğa başarabileceği görevler verin, doğru yanıtlayabileceği sorular sorun. Gerektiğinde görevi yerine getirebilmesi için yardım ederek destekleyin. Çocuğu başarısız olduğu noktalarda yardımsız bırakmayın. Çocuk başarılı olan kadar destekleyerek başarılı yaşantılar ve başarı duygusunu yaşamasını sağlayın.
 • Bu çocukların dikkat süreleri kısa süreli ve çok sayı da uyaran dikkatinin dağılmasına neden olduğu için bu çocuklar sınıfta ön sıralara oturtulmalı ve dikkatlerini toplamaları için sürekli göz teması kurmaya çalışmak dikkatlerini toplamalarına yardımcı olacaktır.
 • Çocuğa sınıf içerisinde geri bildirim vererek çocuğun verdiği yanıtların yada yaptığı çalışmanın doğru olup olmadığını öğrenmesine yanlışlarını düzelterek doğru olanı öğrenmesine fırsat yaratın.
 • Çocuğun verdiği doğru cevapları ve davranışları ödüllendirerek çocuğu destekleyin. Bu ödüllendirme çocuğa yiyecek verilmesi gibi somut ya da ona dokunma, saçlarını okşama gibi sosyal nitelikte olabilir.
 • Sınıf içerisinde yapılacak akademik çalışmalarda çocuğun yeterlilik düzeyini göz önünde bulundurarak, çocuktan yeterlilik düzeyinin üzerinde başarı elde etmek için onu zorlamayın. Çocuktan yeterlilik düzeyinin üstünde başarı beklemek onu başarısızlığa götürebilir.
 • Öğretilecek konuları ya da davranışları, özellikle zor ve karmaşık olanları, birbirlerini izleyen alt konu ya da davranış basamaklarına ayırın daha sonra bu basamaklardaki konu ve davranışları sırasıyla çocuğa öğretmeye çalışın. Böylece bir basamaktaki öğrenme diğerini kolaylaştıracaktır.
 • Aynı kavramların çeşitli durum ve ilişkileri içerisindeki durumlarını çocuğa öğreterek çocuğun bilgileri bir dururumdan diğerine aktarabilmesine, bilgi transferi yetisinin geliştirilmesine yardımcı olun.
 • Zihinsel engelli çocukların öğrendiklerini kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmada çeşitli problemleri vardır. Bu nedenle öğrendikleri bir konuyu kısa bir süre sonra unutabilirler. Bu durumu önlemek için öğrenilen konu ya da davranışların tekrar edilmesini sağlayarak unutkanlığın önüne geçmeye çalışın.
 • Bu çocuklar soyut kavramları öğrenmekte güçlük çekerler. Öğrenmenin verimini arttırmak için gözlem deney, modelleştirme gibi öğretim yöntemlerinin kullanılması yararlı olacaktır.
 • Yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlayın. Temel becerilerin kazanılmasında ve okul kurallarının öğrenilmesinde drama ve oyun yöntemlerinin kullanılması faydalı olacaktır.
 • Sınıf içerisinde çocuğu ödüllendirerek ders anlatım yöntem ve tekniklerini çeşitlendirerek çocuğu öğrenmeye güdülemeye çalışmak çocuğun öğrenmesine kolaylık katacaktır.
 • Bu çocuklar bir defada fazla sayıda akademik kavramı öğrenmekte zorlanırlar. Bu nedenle akademik kavramlar çocuğa azar azar öğretilmeye çalışılmalı ve öncekiler öğrenilmeden diğerlerine geçilmemelidir.
 • Zihinsel engelli çocuğun anlama ve kavraması normal çocuklardan zayıf olduğu için öğretirken somut materyallerden yararlanın.
 • Kavrama sürati yaşıtlarına göre yetersiz olan bu öğrencilere yönerge verirken daha çok açıklayarak ve tekrar ederek verin.
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanan bu çocuklara duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmalıdır. Sosyalleşmelerine imkân tanımak için sınıftaki etkinliklere ve okulda yapılan sosyal- kültürel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek gerekir. Ancak bu sınıf içi ve sınıf dışı faaliyetlerden çocuğun performansı dikkate alınarak başaramayacağı görev ve sorumluluklar verilmemelidir. Aksi takdirde çocuğun kendine olan güvenini kaybetmesine neden olur.
 • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuğa güven vermek için onunla fiziksel iletişim kurunuz. Sırası geldiğinde başını okşayarak, sarılarak ona karşı duygularınızı hissettiriniz.
 • Fiziki cezalara karşı onu koruyunuz. Zihinsel yetersizliği olan bir çocukla fiziksel iletişim kurmanın özel bir önemi vardır.
 • Öğretmen hafif düzeyde yetersizliği olan çocuğa o şekilde davranmalıdır ki, öteki öğrencilerde onu sınıfın bir üyesi olarak kabul etsin. Örneğin; öteki çocukların derslerde ona bazen yardım etmesini sağlayabilirsiniz. Sınıf etkinliklerinde ona başarabileceği sınırlı sorumluluklar verebilirsiniz.
 • Böylece sınıfınızda ki diğer çocuklar onu daha iyi anlayacaklar ve gelişmesine yardım etmek isteyeceklerdir.
  Böylece bu çocuklarda aidiyet duygusunun gelişmesine yardım edilmiş olunacaktır.
 • Çocuğun kişiliğini, güvenini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır. Çocuk kendi yetenekleri ölçüsünde kabul edilmeli fazlası beklenmemelidir. Okulda çocuk arkadaşlarıyla karşılaştırılmamalıdır.
 • Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok yeterli oldukları alanların görülüp çocuğun bu alanlarda pekiştirilmesi uygun olacaktır. Bu çocuklarda cezadan çok ödül yönteminin kullanılması başarı isteğini arttıracaktır.
 • Okulda ve sınıfta çocuğa yapabileceği görevler vererek,( teneffüslerde sınıfı koruma, tahta sildirme ve tebeşiri koruma vb.) bu sayede çocuğun kendine olan güvenini sağlamaya ve sorumluluk alarak yerine getirebilmesine fırsat yaratmış olacaksınız.
 • Bu çocukların güçlük yaşadıkları alanlarda desteklendiklerinde başarılı olabileceklerini unutmayarak, sabır ve anlayışla yaklaşmaya çalışın. Bu yetersizliğin onun suçu olmadığını unutmayın.
 • Çocuğun başarılı olabilmesi için okul aile işbirliğinin gerekliliğini gözden kaçırmayarak, aile ile işbirliği yapmaya çalışın.
 • Hafif düzeyde yetersizliği olan çocukları aileleri yeterince tanımamakta veya bu durumu kabullenmemektedir. İşte bu nedenle aileye yönelik bir takım çalışmalar yapmak, onların çocuklarını benimsemesini, kabul etmesini, eğitimle birçok sorunun çözülebileceğine inanması çocuğun eğitimi için faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir