FİZYOTERAPİ

FİZYOTERAPİ

Fizyoterapi ve rehabilitasyon; hareket yetersizliğine yol açan hastalıklar, yaralanmalar ve ağrılı durumlar sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamı için bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirme ve özel tedavi yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır.

Rehabilitasyon; kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan da desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır.

75. YIL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE FİZYOTERAPİ ALANINDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIK TİPLERİ ŞU ŞEKİLDE SIRALANABİLİR:

 • SEREBRAL PALSİ (CP)
 • KAS HASTALIKLARI
 • SPİNA BFİDA
 • MENTAL MOTOR RETERDASYON
 • DOWN SENDROMU
 • RETT SENDROMU
 • WEST SENDROMU
 • SPİNAL MUSCULER ATROFİ
 • BRACHİAL PLEKSUS
 • MOTOR GELİŞİM GERİLİĞİ
 • ÖZEL SENDROMLAR
 • İDİOPATİK YÜRÜME BOZUKLUKLARI

75. YIL ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE FİZYOTERAPİ ALANINDA KULLANILAN DESTEK TEDAVİLER

 • REFLEKSOLOJİ
 • MANUEL TERAPİ
 • KİNEZYOLOJİK VE RİJİT BANTLAMA
 • ORAL MOTOR DİSFONKSİYON TEDAVİSİ (EMME, ÇİĞNEME, YUTMA VE SALYA PROBLEMLERİNİN TEDAVİSİ)

BOBATH TERAPİSİ

Bobath Terapisi
Bobath Terapisi
Bobath Terapisi
Bobath Terapisi

Fizyoterapist bertha Bobath ve eşi nörofizyolog doktor Karel Bobath tarafından Londrada geliştirildi.

Bu yöntem özellikle Serebral Palsi (SP) teşhisi konmuş nörolojik bozukluğu olan çocukların tedavi sürecinde geliştirildi.

Bobath terapisinin kullanım alanları daha sonra genişletilerek nöromuskuler hastalıkların, özellikle erken (prematüre) yeni doğanlarda görülen merkezi sinir sisteminin tam gelişmemesi ve diğer gelişimsel bozuklukların sebep olduğu bir çok fonksiyon bozukluğunu tedavi etmek için kullanılmaya başlandı.

Çocuk fizyoterapistleri tarafından CP’li çocukların fizyoterapi uygulamaları içinde kullanılan Bobath tedavi yönteminde günümüzde aktif dinamik tedavi, fonksiyonelliği sağlamak için aktivitelerle eğitim, hareketin koordinasyonu ve dengenin geliştirilmesi, iç içe geçmiş farklı aktivitelerin bir hareket akışı içerisinde çalıştırılması önem kazanmıştır.

Tonusu düzenleyici ve aktif hareketi ortaya çıkarmaya yönelik pozisyonlamalar ve duyu-motor aktiviteyi artırıcı uyaranlar kullanılmaktadır. Bu metod nöro-motor zorluklar yaşayan CP’li çocukların daha etkin tedavi edilebilmesi için geliştirilmiştir.

Özetle günümüzde Bobath yaklaşımı CP’li çocuklarda en güncel tedavi yöntemlerindendir. CP’li çocuktaki var olan performansı gözleme, analiz etme ve yorumlama, sonrasında çocuğun potansiyelini değerlendirme ve sonuçta sınırlılıkları içinde maksimum bağımsızlık düzeyine ulaştırmayı hedeflemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir